Diagram Ishikawy, diagram rybiej ości, diagram drzewa błędów, fishbone czy też diagram przyczynowo-skutkowy to narzędzie dobrze znane osobom pracującym w przemyśle, to wręcz narzędzie codziennego użytku, wdrożone przy okazji rozpowszechniania koncepcji lean manufacturingu. Ale to jest także świetne narzędzie do pracy z zespołem nieprodukcyjnym, do rozwiązywania problemów kompletnie innych...