Przejdź do treści

Facylitacja

Szkolenia, doradztwo, coaching, mentoring i… facylitacja. Czy to kolejna moda HR-owa czy może coś więcej?

Facylitacja jest odpowiedzią na potrzebę ciągłego doskonalenia się ludzi i organizacji w czasie szybkich zmian i wzrastającej, bezlitosnej konkurencji. Jest narzędziem wykorzystującym potencjał całej grupy, który jest większy niż suma potencjałów pojedynczych osób.

Facylitator jest osobą bezstronną, która nie podejmuje decyzji odnośnie merytoryki spotkania, nie przekazuje żadnych treści w zakresie nowej wiedzy i kompetencji, jak trener, ale ma za zadanie zwiększyć efektywność pracy grupy w realizacji zamierzonego celu. Facylitator nie doradza i nie dzieli się swoim doświadczeniem czy przemyśleniami, to zdanie uczestników spotkania jest kluczowe, rozwiązania najwłaściwsze. Facylitator nie ocenia pomysłów czy rozwiazań proponowanych przez uczestników, jest otwarty na innych, pamięta jednak o tym, co ma być efektem spotkania.

Misją facylitatora jest trzymanie się celu, do którego dąży stosując odpowiednie metody i techniki w pracy z grupą i jednocześnie dba o uczestników i proces, który dzieje się między nimi.

Facylitacja pomaga wysłuchać wszystkie głosy i tworzyć atmosferę współpracy, bez oceniania, rywalizacji, udowadniania racji i trwania przy swoim. Grupy bywają niejednolite, często różnorodne, uczestnicy przychodzą z większym lub mniejszym doświadczeniem, jedni są bardziej otwarci, innym sprawia sporą trudność wypowiadanie się na forum, niektórzy potrafią być dominujący i z łatwością wywierać wpływ na innych, natomiast bywają osoby, które z łatwością się temu poddają. Facylitacja ułatwia współpracę każdemu, bez względu na stanowisko w organizacji i cechy osobowości, pomaga w tematach trudnych albo angażujących osoby emocjonalnie.

Do czego może mi się to przydać?

Facylitacja ma tak szeroki wachlarz technik, że można z nich czerpać garściami w zależności od potrzeb, od dostępnego czasu, wielkości i aktualnego zapotrzebowania grupy.

Chcesz popracować z zespołem nad nowymi produktami, potrzebujesz wdrożyć innowacyjne rozwiązania, zająć się nowym przedsięwzięciem, zrealizować kolejne cele czy zamknąć z sukcesem projekty? Zaproś do generowania pomysłów swoich pracowników, zaangażuj swój zespół, pobudź jego kreatywność. Wykorzystaj różne odmiany burzy mózgów, a jak potrzebujesz skonsultować coś z większą grupą, zastosuj metodę World cafe, uruchom kreatywność zespołu dzięki metodzie SCAMPER, a chcąc zadbać o każdego uczestnika użyj śnieżnej kuli, a wypracowane pomysły połącz tematycznie dzięki klastrowaniu, to ułatwi dalszą pracę nad nimi.

W trudnych tematach i konieczności rozwiązywania problemów, facylitacja także okazuje się bardzo pomocna, a czerpać możesz z tak znanych technik jak 5why, 5w2h, diagram Ishikawa, ale również z technik dopasowanych do problemu, procesu oraz grupy. Ponieważ facylitacja ułatwia pracę, jest odpowiedzią na zmieniające się potrzeby i elastycznie reaguje na pojawiające się trudności. Angażuje wszystkich uczestników w poszukiwanie przyczyn problemów lub barier, które mogą w przyszłości dopiero się pojawić.

Facylitacja ulepsza pracę, ponieważ nie zajmuje się jedynie wycinkiem pracy zespołowej, ale jest kompleksowa, ma w swoim posiadaniu także techniki planowania, które pozwalają zespołom pójście dalej, krok/i naprzód. Dzięki m.in. GROW, kapeluszom de Bono, technice Walta Disneya lub ORID uczestnicy spotkania wychodzą z harmonogramem działań, podziałem odpowiedzialności i obowiązków, czasem także ze schematem radzenia sobie z przeciwnościami, które dopiero się mogą pojawić.

Jeśli jeszcze masz wątpliwości, czy facylitacja może się do czegokolwiek przydać to napisz swój komentarz lub wiadomość prywatną, bo przykładów zastosowania technik mam jeszcze sporo.