Przejdź do treści

Pobierz za darmo

Jeśli chcesz zacząć rysować, pobierz tutaj ikony, które poprowadzą Cię krok po kroku.

Ikon czasu możesz używać między innymi, żeby zobrazować koniec i początek spotkania, czas przeznaczony na zebranie, szkolenie, termin zakończenia projektu lub jego najważniejszych etapów itd.

Rysunku, na którym jest filiżanka lub kubek z kawą można używać do oznaczenia przerwy kawowej, przerwy na integrację, wymianę kontaktów, czas wolny itd.

Ikony mózgu również możesz używać w różnych kontekstach – generowania pomysłów, burzy mózgów, sesji kreatywnych, treningów twórczego myślenia, wyjątkowo wyczerpujących potkań itd.